2017
Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017 р.    
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 р.  
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 р.     
Звіт про власний капітал за 2017 р.     
Примітки до річної фінансової звітності за 2017 р.     
Аудиторський висновок за 2017р.     
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік    
2015
Аудиторський висновок 2015     
Баланс (звіт про фінансовий стан) 2015     
Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 2015     
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 2015     
Звіт про власний капітал 2015     
Примітки до фінансової звітності 2015 МСФЗ    
Звiт про Корпоративне управління 2015  
2013
Аудиторський висновок 2013    
Баланс (звіт про фінансовий стан) 2013     
Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 2013     
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 2013     
Звіт про власний капітал 2013     
Примітки до фінансової звітності 2013 МСФЗ     
Звiт про Корпоративне управління 2013    

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТОМ

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 23.04.2018 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 23.04.2018 р. №2
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 04.08.2017 р.  
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 20.07.2017 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 3.07.2017 р.
Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 3.07.2017 р
Протокол № 1 річних Загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 р
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 28.04.2017 р.
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента від 28.04.2017 р. №2
Повідомлення про Річні Загальні збори акціонерів 27.04.2017 р.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
Особлива інформація емітента 26.09.2016 
Інформація про Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Блакитний поліс» згідно ч. 4 ст. 12-1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг"
Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п'ять відсотків